IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa KRIMED Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej odbędzie się w Instytucie Biotechnologii KUL
Konstantynów 1, 20-400 Lublin

Facebook