III Ogólnopolska Konferencja Naukowa KRIMED
Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej

24 listopada 2017 r., Lublin

Cel Konferencji:
Konferencja Krimed to próba określenia aktualnej roli medycyny sądowej i kryminalistyki w postępowaniu karnym przede wszystkim w obliczu nowych technologii i postępującej cyfryzacji oraz zwiększenie świadomości wśród studentów dotyczącej istotnej roli medycyny sądowej i kryminalistyki w edukacji, sądownictwie oraz ich umiejscowienia w procesie karnym.

Tematyka Konferencji:

tematyka krimed

Każdy z uczestników może prezentować osiągnięcia w formie:
• Wystąpienia ustnego i/lub
• Posteru i/lub
• Rozdziału w monografii naukowej.

Uczestnicy wydarzenia:
• studenci
• doktoranci
• pracownicy naukowi
• praktycy
• pasjonaci kryminalistyki i medycyny sądowej
• zaproszeni goście
• przedstawiciele firm

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w
III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej KRIMED Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej

Komitet Organizacyjny Konferencji KRIMED