Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

dr hab. Wojciech Filipkowski, prof. UwB
Pracownia Kryminalistyki, Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku
prof. dr hab. Ewa Gruza
Instytut Prawa Karnego, Katedra Kryminalistyki Uniwersytetu Warszawskiego
dr n. o zdr. Mariola Janiszewska
Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią Zdalnego Nauczania, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr hab. Kazimiera Juszka, prof. UP
Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
dr Karol Juszka
Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
dr Arleta Sierakowska
Wydział Chemii, Szkoła Nauk Ścisłych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr n. med. Rafał Skowronek
Katedra i Zakład Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
dr Grzegorz Skrobotowicz
Katedra Prawa Karnego Wykonawczego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji – Instytut Prawa Katedra Prawa Karnego Wykonawczego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr Dariusz Wilk
Katedra Kryminalistyki, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Facebook