Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

prof. Daniel Boduszek
University of Huddersfield, UK
prof. dr hab. Brunon Hołyst
Katedra Prawa Karnego, Instytut Kryminalistyki i Kryminologii, Wydział Prawa i Administracji, Uczelnia Łazarskiego
dr hab. Anna Koziczak prof. nadzw. UKW
Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
dr hab. inż. Renata Włodarczyk
Sąd Okręgowy w Szczecinie
dr Artur Banach
Katedra Biochemii i Chemii Środowiska, Instytut Biotechnologii, Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr n. o zdr. Mariola Janiszewska
Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią Zdalnego Nauczania, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr n. med. Łukasz Pilarz
Instytut nauk prawnych, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr Anna Pytlak
Katedra Biochemii i Chemii Środowiska, Instytut Biotechnologii, Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr n. med. Rafał Skowronek
Katedra i Zakład Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
dr Grzegorz Skrobotowicz
Katedra Prawa Karnego Wykonawczego, Instytut Prawa, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr Leszek Stępka
Zakład Kryminalistyki, Katedra Postępowania Karnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr Dariusz Wilk
Katedra Kryminalistyki, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński
Facebook