Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

dr hab. Magdalena Budyn-Kulik, prof. UMCS
Katedra Prawa Karnego i Kryminologii, Instytut Nauk Prawnych, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej
prof. dr hab. Stanisław Hoc
Katedra Prawa Karnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Opolski
dr hab. Kazimiera Juszka, prof. UP
Instytut Prawa i Ekonomii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
dr hab. inż. Renata Włodarczyk, prof. CB
Wydział Bezpieczeństwa Szczecińskiej Wyższej Szkoły Collegium Balticum
dr Karol Juszka
Instytut Prawa i Ekonomii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
dr Arleta Sierakowska
Wydział Chemii, Szkoła Nauk Ścisłych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Grzegorz Skrobotowicz
Katedra Postępowania Karnego, Instytut Nauk Prawnych, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Facebook