III Ogólnopolska Konferencja Naukowa KRIMED
Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej
Lublin, 24 listopada 2017 r.
 
 
Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem Konferencji.
 
• prestiżowe interdyscyplinarne wydarzenie naukowe
• dla pracowników naukowych, doktorantów i studentów
• aktualna i ważna tematyka
• prace badawcze i przeglądowe
• wartościowe wykłady specjalne
• wystąpienia ustne oraz prezentacje posterów
• publikacja artykułów – 5 pkt. MNiSW
(dotychczas opublikowane monografie dostępne są tutaj)
• profesjonalna obsługa i organizacja wydarzenia

➡ śledź nas na Facebooku ⬅

🎬 zobacz relację wideo, kliknij play


Szanowni Państwo!

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa KRIMED Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej to próba określenia aktualnej roli medycyny sądowej i kryminalistyki w postępowaniu karnym przede wszystkim w obliczu nowych technik i metod badawczych oraz spojrzenie na psychopatologiczne aspekty przestępstwa. Ponadto celem Konferencji KRIMED jest stworzenie forum dla wymiany wiedzy i doświadczeń między uczestnikami oraz prezentacji najciekawszych i najnowszych osiągnięć w kryminalistyce i medycynie sądowej oraz zwiększenie świadomości wśród studentów dotyczącej istotnej roli medycyny sądowej i kryminalistyki w edukacji, sądownictwie oraz ich umiejscowienia w procesie karnym.

Jako Gość Honorowy swoją obecnością oraz wygłoszeniem wykładów zaszczyci nas:

 
 
 
Dr Jerzy Kawecki: Wybrane zagadnienia sądowo-lekarskie i kryminalistyczne dotyczące identyfikacji narzędzia zbrodni, ze szczególnym uwzględnieniem broni palnej
Katedra i Zakład Medycyny Sądowej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 
Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje dotyczące tematyki wystąpień. Szczególnie zachęcamy do pochylenia się nad takimi zagadnieniami, jak:
• Medycyna sądowa
• Kryminalistyka
• Kryminologia
• Biologia sądowa
• Analiza substancji śladowych
• Botanika i zoologia sądowa
• Entomologia sądowa
• Badania chemiczne
• Genetyka sądowa
• Osmologia
• Analizy molekularne śladów biologicznych,
• Badanie dokumentów, fonoskopia i wariografie
• Badania materiałów wizualnych i komputerowych
• Cyberprzestępczość
• Mechanoskopia i wypadki drogowe
• Badania broni i balistyka
• Daktyloskopia i traseologia
• Taktyka kryminalistyczna
• Prawo karne
• Kryminogenzeza
• Polityka penitencjarna
• Psychologia sądowa i psychologia osobowości
• Czynności procesowe i operacyjno-śledcze

 

Serdecznie zapraszamy!


Patronat Honorowy

 
 


Patronat Medialny

 
 


Organizator

 
 
Facebook