IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa KRIMED
Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej
Lublin, 23 listopada 2018 r.

 

Przedłużona rejestracja trwa do 9 listopada 2018 r.

• prestiżowe interdyscyplinarne wydarzenie naukowe
• dla pracowników naukowych, doktorantów i studentów
• aktualna i ważna tematyka
• prace badawcze i przeglądowe
• wartościowe wykłady specjalne
• wystąpienia ustne oraz prezentacje posterów
• publikacja artykułów
(dotychczas opublikowane monografie dostępne są tutaj)
• profesjonalna obsługa i organizacja wydarzenia

➡ śledź nas na Facebooku ⬅

🎬 zobacz zapowiedź, kliknij play


🎬 zobacz relację wideo, kliknij play


Szanowni Państwo!

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa KRIMED Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej to próba określenia aktualnej roli medycyny sądowej i kryminalistyki w postępowaniu karnym przede wszystkim w obliczu nowych technik i metod badawczych oraz spojrzenie na psychopatologiczne aspekty przestępstwa. Ponadto celem Konferencji KRIMED jest stworzenie forum dla wymiany wiedzy i doświadczeń między uczestnikami oraz prezentacji najciekawszych i najnowszych osiągnięć w kryminalistyce i medycynie sądowej oraz zwiększenie świadomości wśród studentów dotyczącej istotnej roli medycyny sądowej i kryminalistyki w edukacji, sądownictwie oraz ich umiejscowienia w procesie karnym.

Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje dotyczące tematyki wystąpień. Szczególnie zachęcamy do pochylenia się nad takimi zagadnieniami, jak:

• Medycyna sądowa
• Kryminalistyka
• Kryminologia
• Biologia sądowa
• Analiza substancji śladowych
• Botanika i zoologia sądowa
• Entomologia sądowa
• Badania chemiczne
• Genetyka sądowa
• Osmologia
• Analizy molekularne śladów biologicznych
• Badanie dokumentów, fonoskopia i wariografie
• Badania materiałów wizualnych i komputerowych
• Cyberprzestępczość
• Mechanoskopia i wypadki drogowe
• Badania broni i balistyka
• Daktyloskopia i traseologia
• Taktyka kryminalistyczna
• Prawo karne
• Kryminogeneza
• Polityka penitencjarna
• Psychologia sądowa i psychologia osobowości
• Czynności procesowe i operacyjno-śledcze

 

Serdecznie zapraszamy!

Gośćmi Honorowymi Konferencji będą:


Dr hab. inż. Renata Włodarczyk – Zakład Kryminalistyki, Instytut Badań nad Przestępczością Kryminalną i Terroryzmem, Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Tytuł wystąpienia: Ślady biologiczne w świetle wybranych przykładów z praktyki. Prezentacja analiz opartych na badaniach własnych


Prof. dr hab. Piotr Girdwoyń – profesor nauk prawnych, profesor zwyczajny w Katedrze Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Tytuł wystąpienia: Kryminalistyka na Jedwabnym Szlaku, czyli historia ponownie odkryta

Jeśli chcesz na bieżąco otrzymać powiadomienie dotyczące organizowanej Konferencji, zostaw proszę swojego maila w formularzu poniżej.

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa KRIMED Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej. Abstrakty

Redakcja:
Beata A. Nowak
Monika Maciąg
[link]


Patronat Honorowy

 
 


Patronat Medialny

 
 


Organizator

 
 
Facebook